Europees Hof van Justitie oordeelt dat het Ctgb inzage moet geven in de door Bayer uitgevoerde milieustudies met imidacloprid

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat instanties inzage moeten geven in informatie over de milieurisico’s van het vrijkomen van een pesticide. Het argument dat hierdoor vertrouwelijke commerciële informatie op straat komt te liggen werd door de rechters verworpen. De uitspraak is gebaseerd op twee zaken. Greenpeace procedeerde samen met Pesticide Action Network EU tegen de Europese Commissie voor opening van zaken over het toelatingsdossier van het omstreden onkruidgif glyfosaat.

Nederlands bloemenbedrijf vergiftigt Ugandese werkneemsters met Metam natrium

Het Nederlandse bloemenbedrijf Royal van Zanten hangt een rechtszaak boven het hoofd, nadat meer dan honderd Ugandese werkneemsters van het bedrijf ziek zijn geworden van het omstreden ontmettingsmiddel metam-natrium dat in de kassen wordt gebruikt. Sommigen vielen flauw. Anderen hadden last van duizeligheid, buikpijn, hoofdpijn, diarree en jeuk. Momenteel, ruim drie weken na het voorval, liggen nog steeds vier vrouwen in het ziekenhuis. In combinatie met bodemvocht wordt metam-natrium omgezet in het schadelijke gas methylisothiocyanaat (MITC).

De grutto sterft uit in het Wormer- en Jisperveld door verontreiniging van het gebied met imidacloprid

Bijna alle weidevogelsoorten die in Nederland voorkomen, broeden in het Wormer- en Jisperveld, een veenweidegebied van ca. 2000 ha, liggend tussen Wormer, De Rijp, Purmerend en Wormerveer. Vooral voor de grutto is dit gebied van levensbelang. In zijn boek “Disaster in the Making” (2010) beschrijft de toxicoloog Henk Tennekes de achteruitgang van de grutto in het Wormer- en Jisperveld, die hij toeschrijft aan verontreiniging van het landschap met neonicotinoïden, met name imidacloprid. Tussen 1980 en 2001 was het aantal broedparen gruttos min of meer constant.

It's only the environment, stupid ! De dubbele standaarden voor economische belangen en voor het milieu

Het Verdrag van Aarhus uit 1998 werd in 2005 met de nodige pomp and circumstance door de EU geratificeerd. Dit baanbrekende internationale akkoord verleent aan burgers en milieuverenigingen bijzondere inspraak- en procedurerechten in milieuzaken. Ondanks de duidelijke verbintenissen weigert Europa echter koppig deze rechten expliciet te erkennen in haar eigen besluitvormingsprocessen. Multinationals hebben wel toegang tot bijzondere procedures voor aparte arbitragetribunalen, het leefmilieu krijgt heel wat minder krediet.

De wereldvoedselvoorziening dreigt in handen te komen van een paar multinationals

Het is een veelbesproken overname: die van Monsanto door Bayer. Het Duitse chemieconcern koopt de Amerikaanse zaadveredelaar voor 66 miljard dollar. Dat roept het nodige verzet op: Monsanto is een van de meest omstreden bedrijven ter wereld. Monsanto produceert genetisch gemanipuleerde zaden en bestrijdingsmiddelen voor de landbouw. Ook vraagt het biotechbedrijf veel patenten aan op natuurlijke eigenschappen van groenten. Volgens activisten schaadt het bedrijf het milieu en de gezondheid, onder meer met zijn pesticide Roundup en door de ontwikkeling van genetisch gemodificeerde gewassen.

De biodiversiteit holt achteruit, maar je leest in het Living Planet Report niets over de kwalijke rol van bestrijdingsmiddelen

De globale biodiversiteit zal in 2020 met 67% gekelderd zijn tegenover 1970, als de huidige trend zich voortzet. Dat zegt de nieuwe editie van het Living Planet Report (LPR) van WWF, dat vandaag werd voorgesteld in het Natuurhistorisch Museum in Brussel. Het rapport toont aan hoe de mens de aarde aan het overrompelen is op een nooit geziene manier in de geschiedenis van onze planeet. Mondiale populaties van vissen, vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen zijn nu teruggevallen met 58% tussen 1970 en 2012. We zijn getuige van een 6e massa-extinctie in wording.

Verzoek van milieu-organisaties aan het Ctgb de toelating van neonicotinoïden in te trekken wordt afgewezen

Met de publicatie in de Staatscourant start vrijdag 28 oktober 2016 de inzagetermijn van het voorgenomen besluit van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) op het verzoek van de Stichting Natuur & Milieu, Stichting Greenpeace Nederland en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels. Deze organisaties verzoeken het Ctgb de toelating van alle gewasbeschermingsmiddelen op basis van neonicotinoïden in te trekken.

Duitse experts pleiten voor een volledig verbod van neonicotinoide insecticiden om uitroeiing van insecten te verhinderen

Hele gebieden zonder bestuivende insecten - in China nu al realiteit. Daar worden bomen en planten met de hand bestoven, en in een paar jaar kan het bij ons ook zo zijn. De meest recente onderzoeksresultaten tonen aan dat de voorraad van wilde bijen en andere insecten dramatisch is gedaald. Als deze trend zich doorzet, zo de experts, sterven ze in minder dan tien jaar uit. De gevolgen zouden een ecologische ramp zijn die ook torenhoge economische verliezen zou veroorzaken in de landbouw en voedselproductie.

Ziekteverwekker heeft sinds de jaren negentig een enorme slachting bij amfibieën aangericht

Juist omdat de meeste amfibieën een vocht- en luchtdoorlatende (en dus kwetsbare) huid hebben die ook een rol speelt bij de ademhaling, zijn de dieren uitstekende indicatoren voor de ecologische gezondheidstoestand van een leefmilieu. Een spectaculaire afname van het aantal amfibieën in een gebied is doorgaans dan ook een teken dat er op natuurlijk vlak iets goed mis is.

De landbouw verpest de natuur - Frank Berendse roept de politiek op het tij te keren

„Ik begeef me met dit boek een beetje op glad ijs”, bekent Frank Berendse, in de salon van zijn fraaie huis in de bossen even buiten Wageningen. „Ik ben botanicus en vogelaar. Over de toekomstige inrichting van Nederland weet ik niet zo veel. Maar toch wilde ik dit boek schrijven. Het moest gewoon geschreven worden.” Berendse (65) was tot voor kort hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie aan Wageningen Universiteit. Hij heeft een vlot lezend, pamfletterig boek geschreven over landschap en natuur in Nederland.