Vlinders

Daling van aantal bestuivers zorgwekkend

Sinds de jaren '80 neemt het aantal bijen en andere bestuivers zorgwekkend af. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de natuur. Ook de landbouwsector is sterk afhankelijk van bestuivers. Recent onderzoek in België en Noord-Frankrijk heeft aan het licht gebracht dat het lot van de provincie Limburg het sterkst verbonden is aan dat van onze bestuivers, omwille van de fruitproductie, zo meldt Natuurpunt. Kijken we naar de verschillende provincies, dan zien we dat niet elke regio even sterk afhankelijk is van bestuivers.

Die Insekten sterben lautlos

Dass die Insekten auf dem Rückzug sind, ist vielen Menschen nicht bewusst. Eine Ausnahme bilden die Bienen. Ihr Niedergang ist bereits länger bekannt, was unter anderem daran liegt, dass sie als fleissige und nützliche Tiere gelten. Der Rest ist meistens nur lästig. Erst langsam spricht sich herum, dass auch Falter, Fliegen und Wespen bedroht sind.

Butterfly shows trouble is waiting in the wings - Fewer than 100 Poweshiek skipperlings in Canada

For the past several winters, conservationist Cary Hamel has held his breath, hoping an endangered species of butterfly will emerge from cocoons in the summer. When the Poweshiek skipperling butterfly (Oarisma poweshiek) emerged again this year near Vita, Hamel was relieved, despite estimates that say there are fewer than 100 left in Canada. The small winged creature is orange and black, but not patterned in the eye-catching way of other butterflies.

Insect extinction could be cataclysmic

Individually, insects are not incredibly interesting, unless you get down on the ground or view them under a microscope to look at their complexity. But they are the invisible force working throughout the world to keep it running. There are 1.4 billion insects for each one of us. Insects are “the lever pullers of the world,” says David MacNeal, author of Bugged. They do everything from feeding us to cleaning up waste to generating $57 billion for the U.S. economy alone. Almonds in California or watermelons in Florida wouldn’t be available if it were not for bees.

Es gibt immer weniger Wiesenschmetterlinge

Schachbrett, Großes Ochsenauge, Kleiner Kohlweißling und andere Tagfalter wurden bei einer Exkursion auf dem Galgenberg von Villmar entdeckt. Für die Teilnehmer, allesamt schmetterlingsbegeisterte Naturfreunde, wurde bei dieser Exkursion, zu der die Fördergemeinschaft für den Natur- und Vogelschutz unter dem Motto „Was fliegt denn da“ auf dem Galgenberg eingeladen hatte, ein lange festgestellter Trend schmerzhaft bestätigt: Der Rückgang an Wiesenschmetterlingen ist kaum mehr aufzuhalten. Lediglich acht Falterarten konnten bei gutem Schmetterlingswetter erfasst werden.

Overijssel roeit met imidacloprid verontreiniging vlinders en vogels uit

Het voortbestaan van verschillende vlinders (Heideblauwtje Plebejus argus, de Heivlinder Hipparchia semele en Bruine Vuurvlinder Lycaena tityrus) in natuurgebieden in Overijssel staat op het spel. Het gaat om zogeheten Natura-2000-gebieden; natuurgebieden met zeldzame diersoorten. Overijssel heeft 24 Natura-2000-gebieden die beschermd worden om verdere achteruitgang te voorkomen. Ook vogels zijn in gevaar. Volgens voorlichter van Sofon Vogelonderzoek gaat het in Overijssel om de Korhoen Lyrurus tetrix, Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus en Boomleeuwerik Lullula arborea.

De bruine eikenpage is bijna verdwenen uit Nederland

Over de dramatische achteruitgang van de bruine eikenpage (Satyrium ilicis) in Nederland is al eerder alarm geslagen. Landelijk zijn we sinds 1992 maar liefst 95% van de bruine eikenpages kwijt geraakt. Op de zandgronden is hij nog maar op een paar plekken aan te treffen. Plaatselijk was de bruine eikenpage in 2014 geheel verdwenen. In de duinen gaat het wat beter. In het Noord-Hollands Duinreservaat komt de belangrijkste populatie voor. Buiten de door vlinderliefhebbers getelde vlinderroutes is de bruine eikenpage nog wel aanwezig in Zuid-Nederland, maar erg zeldzaam.

De vlinders worden uitgeroeid door milieuverontreiniging met neonicotinoïde insecticiden

Het gaat slecht met de vlinders in Nederland. In de eerste maanden van 2016 zijn er 45 procent minder vlinders geteld dan vorig jaar. Ten opzichte van 2014 zijn het er zelfs 65 procent minder. Achteruitgang per soort: Groot koolwitje (Pieris brassicae): -75 procent; Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas): -69 procent; Kleine vos (Aglais urticae): -66 procent; Oranjetipje (Anthocharis cardamines): -38 procent; Dagpauwoog (Aglais io): -39 procent; Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni) -43 procent.

Bund bestätigt: Schweizer Biodiversität im Sinkflug

Ein aktueller Bericht des Bundes bestätigt, was unlängst befürchtet wird: Immer mehr Lebensräume, Pflanzen- und Tierarten sind bedroht. Über ein Drittel – weit mehr als in anderen europäischen Ländern – der beobachteten Pflanzen-, Tier- und Pilzarten werden aufgrund der Ergebnisse als bedroht eingestuft. Der häufige Einsatz von Pestiziden im Ackerbau ist verheerend für Insektenpopulationen. Auch in unserem Nachbarland sind die Bestände der Insekten im Sinkflug: In Deutschland ist mancherorts der Fluginsektenbestand seit 1989 um 80 Prozent geschrumpft (naturschutz.ch berichtete).

De rijke biodiversiteit in het Berkelland wordt door de industriële landbouw aangetast

Berkelland, één van de grootste plattelandsgemeenten van Nederland met een oppervlakte van zo'n 285.000 km2, behoort tot de top 50 van Nederland als het gaat om biodiversiteit in de natuur met maar liefst 1161 planten- en diersoorten. De herhaalde ruilverkavelingen, waaronder in het gebied rond Beltrum, hebben het landschap een rechtlijnig karakter gegeven, weg van het oude Kampenlandschap met heggen en houtwallen en bochtig lijnenspel. Het heeft grote gevolgen gehad voor de omringende flora en fauna. Veel soorten zijn verdwenen of hebben de grootste moeite om zich in stand te houden.