Gastcollege van Henk Tennekes over chemische risico-analyse aan de Universiteit Utrecht

Op uitnodiging van Prof. dr. ir. M. (Max) Rietkerk gaf de toxicoloog dr. ir. H. A. (Henk) Tennekes op 21 oktober 2016 een gastcollege aan de universiteit Utrecht voor internationale masterstudenten over chemische risico-analyse. Tennekes benaderde dosis-werkingsrelaties in eerste instantie theoretisch met analyses van de toxicodynamiek (ergokinetiek) en gaf vervolgens voorbeelden van stoffen waarvan de giftige werking door de tijd wordt versterkt en waarvoor geen veilige dosis kan worden vastgesteld, waarover hij ook een recent artikel heeft gepubliceerd in het Journal of Environmental & Analytical Toxicology (bijlage). Volgens Tennekes zijn tijd-tot-effect analyses noodzakelijk om dergelijke stoffen te identificeren en hun toepassing waar mogelijk te beperken of te verbieden. De lezing werd gegeven in het Buys Ballot gebouw zaal 020; Princetonplein 5, 3584 CC Utrecht, aanvangstijd 9 uur.
Referentie: Tennekes HA (2016) A Critical Appraisal of the Threshold of Toxicity
Model for Non-Carcinogens. J Environ Anal Toxicol 6: 406. doi: 10.4172/2161-
0525.1000408