Weidevogels

Zeker tien vogelsoorten in Nederland staan op het punt van uitsterven

De vernietiging van leefgebieden en het verdwijnen van insecten in Nederland hebben de afgelopen decennia veel vogelsoorten bedreigd en zelfs doen uitsterven. Zeker tien vogelsoorten staan op het punt van uitsterven, als er geen maatregelen worden genomen. Dat concludeert het boek Bedreigde vogels in Nederland van de Vogelbescherming, dat woensdag verschijnt.

Nederlandse boerenlandvogelindicator is sinds 1990 met 30% gedaald

De kenmerkende broedvogels van het agrarische gebied gaan in Nederland achteruit. Sinds 1990 is de 'boerenlandvogel indicator' met ongeveer 30% gedaald. Sinds 1960 is de achteruitgang zelfs meer dan 50%. In de plaats van grote aantallen en een grote diversiteit aan boerenlandvogels zijn het tegenwoordig grote groepen ganzen die het vogelbeeld in het agrarisch gebied bepalen.

Massiver Rückgang bei Wiesenvögeln in Tirol

Das Zwitschern auf Tirols Äckern und Wiesen wird immer leiser: Und das liegt am massiven Rückgang zahlreicher Vogelarten, schlagen Biologen Alarm. Betroffen seien vor allem jene gefiederten Freunde, die im Kulturland leben. „In diesem Bereich verzeichnen wir einen Rückgang von etwa 40 Prozent in den vergangenen 20 Jahren“, sagt Katharina Bergmüller von der „Tirol-Filiale“ der Vogelschutzorganisation Birdlife.

Bird populations are being decimated worldwide

A while back we took note of a study that showed populations of airborne insects have declined by 76 percent in protected areas in Germany over the past 27 years. Part of the picture was that the disappearance of bugs is likely to pose problems for other animals in the food chain. Now a recent study by French scientists revealed that bird populations in France’s farming areas have declined by more than one-third in the past 17 years. Both resident and migrant species have decreased sharply.

De verdwenen wulpen van de Gelderse vallei

Op bijna alle heidevelden in de Gelderse Vallei broedde vroeger de wulp. Je hoorde in het vroege voorjaar de welluidende roep zelfs boven de dorpen. Deze keer een herinnering aan deze heidevogel met de naar beneden gebogen snavel. Een jaar of veertig geleden was de wulp (Numenius arquata) nog een algemene broedvogel: op de heide van Klein Bijlaar, de Appelseheide bij Voorthuizen, de Deuverdenseheide bij Nijkerk, de Stroeërheide en de grote heidegebieden op de Veluwe. De wulp was in het voorjaar een lentebode, net als de kievit (Vanellus vanellus) en de grutto (Limosa limosa).

The iconic curlew will be extinct as a breeding species in Ireland within a decade

The haunting cry of the curlew (Numenius arquata) has long been embedded in Irish literary culture as well as in individual memory. Yet, with the breeding population dropping by a staggering 96 per cent since the 1980s, we are left to wonder whether Ireland’s future generations will have any more than these tales to rely on when learning about this iconic bird.

Viele märkische Wiesenvögel vom Aussterben bedroht

Die Naturwacht Brandenburg warnt vor einem Schwund bei den heimischen Vögeln. Dieser Rückgang erfasst nach Recherchen der Initiative immer mehr Arten. Die so genannten "Ranger" der Naturwacht, 92 derzeit, sind im ganzen Land an Flüssen und Seen sowie in Wäldern unterwegs. Dort bauen sie unter anderem Nisthilfen, messen Wasserpegel, errichten Fledermausquartiere oder pflegen Streuobstwiesen.

Das Aussterben der Großtrappen ist nur noch eine Frage der Zeit

Als 1996 ganze 57 Großtrappen (Otis tarda) in Deutschland gezählt wurden, schien das endgültige Aussterben der charismatischen Vogelart nur noch eine Frage weniger Monate zu sein. Dabei waren gerade mal 60 Jahre vergangen, als alleine in der Mark Brandenburg noch 3.400 Großtrappen gezählt wurden. Was war geschehen? Und was musste geschehen, dass der Exodus für Deutschland doch noch verhindert werden konnte?

De weidevogels van Overijssel en de IJsseldelta gaan de ondergang tegemoet

De informatie over de ontwikkelingen van de weidevogels is gebaseerd op het weidevogelmeetnet van de provincie Overijssel dat in 1994 is gestart. Uit het weidevogelmeetnet blijkt dat het eerst vooral de grutto en de veldleeuwerik waren die in aantallen afnamen. Sinds 2000 gaat het echter ook slechter met de scholekster, kievit en wulp (zie figuur). In verschillende delen van Salland en Twente zijn ze nu vrijwel verdwenen. Maar ook in sommige polders in West-Overijssel is sprake van een achteruitgang.